top of page

מערכות צילום 

מערכות צילום נסתרות כוללות את כל הרכיבים הנדרשים לביצוע הצילום הנסתר מצלמה נסתרת, רכיב הקלטה, ומקור אנרגיה. 

PV-WT10

מצלמה נסתרת בשעון יד

PV-CC10

מצלמה נסתרת במכסה כוס שתיה

PV-RC200HD2

מצלמה נסתרת בשלט רחוק של רכב

PV-TM10

מצלמה נסתרת בשעון שולחני טרמומטר

PV-LD12

מצלמה נסתרת בכוס שתיה תרמית

PV-RC300FHD

מצלמה נסתרת זעירה להסלקה עצמית

PV-FM20

מצלמה נסתרת בשעון שולחני עם ראיית לילה

PV-MU10

מצלמה נסתרת בעכבר מחשב אלחוטי

PV-WS10

מצלמה נסתרת במתג חשמל על הקיר

PV-IP45

מצלמה נסתרת במארז אנרגייה לאייפון

DVR זעירים

bottom of page