top of page

מצלמות שונות

מצלמה נסתרת או "העינית" מוצנעת בדרך כלל באביזר יום יומי כגון כפתור אוזניות ואפילו משקפיים. את המצלמה יש לחבר למכשיר DVRזעיר על מנת שזה יוכל לאגור את חוזי והקול בדרך כלל על כרטיס זיכרון או דיסק קשיח זעיר

CM-BU18HD

מצלמה כפתור נסתרת HD 2MP 1080p

CM-NL10

מצלמה נסתרת בתליון

CM-EP10

מצלמה נסתרת באוזנייות

CM-SG20

מצלמה נסתרת במשקפים

PV-HT18

מצלמה נסתרת בכובע

CM-TC10

מצלמה נסתרת בסיכה

CM-BU18

מצלמה עם ראשים מתלפים בורד/כפתור

CM-NT18

מצלמה נסתרת בעניבה

bottom of page